Cuộc Thi

Tái Chế
Cùng Bé Thu Gom Hộp Giấy

Chương trình do Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn và các đối tác cùng các trường tham gia phân loại, thu gom và tái chế vỏ hộp sữa trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.

Cuộc thi

Hồi Sinh Vỏ Hộp Sữa

TOP 3 HUYỆN
CÓ TỔNG SỐ KG VỎ HỘP GIẤY THU ĐƯỢC NHIỀU NHẤT

Thành phố Dĩ An

SỐ KG:

3927

Thành phố Thuận An

SỐ KG:

1825

Thành phố Tân Uyên

SỐ KG:

1389

TOP 3 TRƯỜNG TẠI DĨ AN
CÓ TỔNG SỐ KG VỎ HỘP GIẤY THU ĐƯỢC NHIỀU NHẤT

THCS Tân Đông Hiệp

SỐ KG:

344

TH Tân Đông Hiệp

SỐ KG:

1381

MN Võ Thị Sáu

SỐ KG:

273

TOP 3 TRƯỜNG TẠI Bắc Tân Uyên
CÓ TỔNG SỐ KG VỎ HỘP GIẤY THU ĐƯỢC NHIỀU NHẤT

Đang cập nhật

SỐ KG:

TH Tân Bình

SỐ KG:

23

MN Trúc Xanh

SỐ KG:

31

TOP 3 TRƯỜNG TẠI Phú Giáo
CÓ TỔNG SỐ KG VỎ HỘP GIẤY THU ĐƯỢC NHIỀU NHẤT

THCS Trần Hưng Đạo

SỐ KG:

31

TH Phước Vĩnh B

SỐ KG:

18

MN Phước Vĩnh

SỐ KG:

51

TOP 3 TRƯỜNG TẠI Bàu Bàng
CÓ TỔNG SỐ KG VỎ HỘP GIẤY THU ĐƯỢC NHIỀU NHẤT

THCS Long Bình

SỐ KG:

8

TH Kim Đồng

SỐ KG:

36

Đang cập nhật

SỐ KG:

TOP 3 TRƯỜNG TẠI Thủ Dầu Một
CÓ TỔNG SỐ KG VỎ HỘP GIẤY THU ĐƯỢC NHIỀU NHẤT

THCS Trần Bình Trọng

SỐ KG:

36

TH Hòa Phú

SỐ KG:

136

MN Ngô Thời Nhiệm

SỐ KG:

113

TOP 3 TRƯỜNG TẠI Bến Cát
CÓ TỔNG SỐ KG VỎ HỘP GIẤY THU ĐƯỢC NHIỀU NHẤT

THCS Bình Phú

SỐ KG:

121

TH Mỹ Phước

SỐ KG:

186

Đang cập nhật

SỐ KG:

TOP 3 TRƯỜNG TẠI Tân Uyên
CÓ TỔNG SỐ KG VỎ HỘP GIẤY THU ĐƯỢC NHIỀU NHẤT

THCS Lê Thị Trung

SỐ KG:

349

TH Tân Phước Khánh A

SỐ KG:

135

MN Thạnh Phước

SỐ KG:

51

TOP 3 TRƯỜNG TẠI Thuận AN
CÓ TỔNG SỐ KG VỎ HỘP GIẤY THU ĐƯỢC NHIỀU NHẤT

THCS Bình Chuẩn

SỐ KG:

53

TH Bình Chuẩn 2

SỐ KG:

365

MN Hài Mỹ

SỐ KG:

134

Previous
Next

Cuộc thi

Góc thu gom sạch đẹp

Top 6 Giải Bình Chọn

Top 5 Giải Xanh – Sạch – Đẹp